Periimplantit

Om benet kring implantat börjar försvinna pga. infektion kan detta oftast stoppas med en operation som syftar till att avlägsna den infekterade vävnaden kring implantaten. För att öka lyckandefrekvensen för operationen krävs i de flesta fall att kronan/bron skruvas av före operationen och inte sätts tillbaka förrän infektionen kring implantatet/en läkt ut.

Bild på röntgen