Dr David Reinedahl

Utbildning

Skånes Universitetssjukhus i Lund
Specialistutbildning i Käkkirurgi
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
Pågående doktorandtjänst
Tandläkarexamen

Publikationer

Aseptic Ligatures Induce Marginal Peri-Implant Bone Loss-An 8-Week Trial in Rabbits.
Reinedahl D, Galli S, Albrektsson T, Tengvall P, Johansson CB, Hammarström Johansson P, Wennerberg A.
J Clin Med. 2019 Aug 18;8(8). pii: E1248. doi: 10.3390/jcm8081248.

Ligature-Induced Experimental Peri-Implantitis-A Systematic Review.
Reinedahl D
, Chrcanovic B, Albrektsson T, Tengvall P, Wennerberg A.
J Clin Med. 2018 Nov 28;7(12). pii: E492. doi: 10.3390/jcm7120492. Review.

Medlemskap/föreningar

  • Svensk Käkkirurgisk Förening (KKF)
  • Sveriges Tandläkarförbund (STF)
  • Dansk Sällskap för Tand-Mun och Käkkirurgi (DSTMK)
  • Privattandläkarna (PTL)
David Reinedahl - MKKK