Käkrekonstruktion

Inför implantatbehandlingar krävs ibland uppbyggnad av vävnad (ben- och/eller mjukvävnad).

Benuppbyggnad

Vid rekonstruktioner av käkarna där ben saknas och måste byggas upp kan patientens egen benvävnad användas. Vanligaste ”tagställena” är området vid visdomstanden i underkäken (Korpus mandibulae). Benet tas ut som ett benblock och passas in i det område, oftast i överkäken som är smal, och fixeras med skruvar. Benet får sedan läka in i 6-8 månader innan implantat kan opereras in. Andra vanliga tagställen är hakan och okbenet.

Sinuslyft

Vid implantatbehandlingar i överkäkens sidopartier krävas att bihålan lyfts undan för att möjligöra implantatinstallation. I samband med denna operation tillförs även avsaknaden av ben i detta område med benersättningsmedel (BioOss).

Nervtransposition

I underkäkens sidopartier kan ibland den nerv som försörjer tänderna vara belägen för hög och då omöjligöra direkt installation av implantat. Nerven (Nervus alveolaris inferior) kan då opereras fram ur sin benkanal och flyttas längre bak för att möjliggöra implantatinstallationen.

Mjukvävnadsplastik

Vid avsaknad av mjukvävnad kring tänder och implantat rekonstruerar detta men lokala mjukvävnadsplastiker innefattande förskjutning av intilliggande tandkött eller transplantation av slemhinna från gommen till området för defekten.

Malmö Käkkirurgiska Klinik