Implantatkirurgi

Implantatbehandling innebär att förlorade tänder ersätts med implantat som sitter fast och ser ut som vanliga tänder. Idag kan nästan alla förlorade tänder ersättas med denna metod. Vid operationstillfället fästs en eller flera titanskruvar i käkbenet där de får växa fast. Efter avslutad inläkning monteras en krona eller bro för att ersätta den förlorade tanden.

Undersökning

Målet med det första besöket är att upprätta en individuell behandlingsplan med tillhörande kostnadsförslag och uppskattad tidsåtgång. Med klinisk undersökning och röntgen försäkrar vi oss om att erforderlig benvolym finns, samt att käkbenet och närstående tänder är fria från infektion. Vid otillräcklig benvolym krävs ibland en förberedande operation som kallas benaugmentation, där benet byggs upp. Eventuella förberedande åtgärder planeras vid undersökningstillfället och inkluderas i både behandlingsplan och kostnadsförslag.

Behandling

En implantatbehandling består av två delar, en kirurgisk och en protetisk. Den kirurgiska delen innebär att en eller flera operationer genomförs där titanskruvarna fästs i käkbenet. Den protetiska delen innefattar insättandet av kronan på implantatet och sker hos din ordinarie tandläkare, ca 3–6 månader efter operationen.
Operationen sker i lokalbedövning och vid oro erbjuds lugnande medicin.

Efter operation

Efterbesvären brukar vara lindriga. Svullnad och blåmärke på ansikte kan förekomma första veckan efter operation.

Du kommer att få information om smärtstillande läkemedel och recept på lämpliga preparat efter behov.

Man bör vänta med att äta och dricka tills bedövningen har släppt, vanligtvis 2–3 timmar efter operation.

Man bör äta skonsam kost de första dagarna efter behandlingen.

Eventuell temporär protes ska kontrolleras och justeras före användning. Detta görs i samband med operationen eller hos din ordinarie tandläkare efter ett par veckor läkning.

Malmö Käkkirurgiska Klinik