Apikalkirurgi (Rotspetsoperation)

Rotspetsoperation syftar till att åtgärda och bevara tänder med kvarstående eller återkommande infektion efter rotbehandling. Ingreppet har god prognos med moderna behandlingsmetoder, men innebär en sista åtgärd för att bota och bevara en infekterad tand.

Operation

För att kunna komma åt rotspetsen lyfts tandköttet undan och via en liten lucka i benet tas rotspetsen fram. En bit av rotspetsen kapas av och avlägsnas. Infektionen skrapas ut och roten tätas vid rotspetsen. Därefter sys tandköttet tillbaka. Ibland upptäcks rotsprickor som inte kan repareras under operationen, i dessa fall erbjuder vi extraktion av tanden istället. Behandlingen sker i lokalbedövning och vid oro erbjuds även lugnande medicin.

Efter ingreppet

Det är normalt med smärta och svullnad i ansiktet de första dagarna efter operationen. Gapförmågan kan också vara begränsad.

Du kommer att få information om smärtstillande läkemedel.

Blödning efter operation kan stoppas med tryck över såret genom att bita på en kompress under cirka 30-45 minuter.

Äta och dricka kan du göra efter att bedövningen har släppt, vanligtvis 2-3 timmar efter operation.

Du bör äta skonsam kost de första dagarna efter behandlingen.

Du kommer att få ett mer detaljerat informationsblad med råd till nyopererade patienter i samband med ingreppet.

Operationssåret sluts med resorberbara stygn som försvinner av sig självt. Uppföljning sker oftast hos din ordinarie tandläkare i samband med din årliga tandundersökning.

Malmö Käkkirurgiska Klinik